คำถาม :

ท่านอยากให้องค์การบิรหารส่วนตำบลทรงคนองพัฒนาเพิ่มเติมด้านใด ??

ระบบการคมนาคม
ระบบการประปา
ระบบการไฟฟ้า
ระบบอินเตอร์เน็ต
ส่งคำตอบของคุณ