ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Displaying 1-4 of 4 results.
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานข้อร้องเรียนช่องทาง เพจ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565