ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Displaying 1-3 of 3 results.
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานข้อร้องเรียนช่องทาง เพจ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565