รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Displaying 1-1 of 1 result.
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566