วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองจัดกิจกรรม Big Cleaning day ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ประชาชน และจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดริมถนน และล้างทำความสะอาด ตักแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าสองข้างทาง บริเวณถนน หมู่ที่ 2 ตั้งแต่ เชิงสะพานทรงคนองรัฐประชาสามัคคี ต

9 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองจัดกิจกรรม Big Cleaning day ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ประชาชน และจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดริมถนน และล้างทำความสะอาด ตักแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าสองข้างทาง บริเวณถนน หมู่ที่ 2 ตั้งแต่ เชิงสะพานทรงคนองรัฐประชาสามัคคี ตำบลทรงคนอง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!