ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลทรงคนอง เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2566

12 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลทรงคนอง เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2566 ขอขอบคุณน้องๆสภาเด็กและเยาวชนทุกๆคนที่ให้ความร่วมมือ และสามัคคีกันในการเข้าร่วมประชุมกันในวันนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณสุรพล คุมพล รองประธานสภา คุณเงินยวง จิตติราช ส.อบต.หมู่ที่ 1 คุณไพโรจน์ รุ่งเรืองศรี ส.อบต.หมู่ที่ 3 และคุณพรพรรณ แสงสี ส.อบต.หมูที่ 4 เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ในการวางแผนการดำเนินงานของคณะบริหารสภาเด็กฯ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!