โครงการเสริมสร้างการรัยรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

28 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ได้จัดโครงการเสริมสร้างการรัยรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดทรงคนอง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!