กิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 นี้

12 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค. 2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ร่วมกับ โรงเรียนวัดทรงคนอง (กิ้มไน้บำรุงงิทย์) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 นี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!