พิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีบวงสรวง

26 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง นำโดยนายบุญสม ประเสริฐมรรก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ
พนักงานอบต. ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีบวงสรวง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!