กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ มณฑลพิธีวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

3 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
โดย นายบุญสม ประเสริฐมรรก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
มอบหมาย นายนที สุดประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง และพนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำบลทรงคนอง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ มณฑลพิธีวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!