โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ทั้ง 4 ด้าน

19 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566
นายบุญสม ประเสริฐมรรก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง มอบหมายให้
นายนที สุดประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ทั้ง 4 ด้าน" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!