เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

26 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
นายบุญสม ประเสริฐมรรก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองและ นายนที สุดประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง พร้อมพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม </div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!