เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ลงพื้นที่ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ที่ภาวะพึ่งพิงและภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

25 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ลงพื้นที่ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ที่ภาวะพึ่งพิงและภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!