วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

28 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
นำโดยนายบุญสม ประเสริฐมรรก นายกอบต.ทรงคนอง,
นายบุญช่วย กิ่งสวัสดิ์ รองนายกอบต.ทรงคนอง, นายนที สุดประเสริฐ รองนายกอบต., สมาชิกสภาอบต.ทรงคนองทุกหมู่, สารวัตรกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ พร้อมข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลทรงคนอง
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญ วัดทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!