วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม 2566 ณ มณฑลพิธีวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

28 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
นำโดยนายบุญสม ประเสริฐมรรก นายกอบต.ทรงคนอง,
นายนที สุดประเสริฐ รองนายกอบต.ทรงคนอง, สมาชิกสภาอบต.ทรงคนอง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลอบต.ทรงคนอง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม 2566 ณ มณฑลพิธีวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!