วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ พระอุโบสถ วัดทรงคนอง

31 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
นำโดยนายบุญสม ประเสริฐมรรก นายกอบต.ทรงคนอง, นายบุญช่วย กิ่งสวัสดิ์ รองนายกอบต.ทคนอง, นายนที สุดประเสริฐ รองนายกอบต.ทรงคนอง, สมาชิกสภาอบต.ทรงคนอง, กำนันตำบลทรงคนอง, สารวัตรกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่, ประธานกลุ่มสตรีตำบลทรงคนอง, บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด, บริษัท ฉั่วฮะเส็ง จำกัด, บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จำกัด, บริษัท เวลคอนเทรนเนอร์ จำกัด, บริษัท โตโยต้าดิสคัพเวอรี่ จำกัด พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่อบต.ทรงคนอง เข้าร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ พระอุโบสถ วัดทรงคนอง ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!