วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 โครงการประชาชนจิตอาสาในชุมชน หมู่บ้านทรงคนอง หมู่ที่ 2

9 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
นำโดยนายบุญสม ประเสริฐมรรก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง นายบุญช่วย กิ่งสวัสดิ์ และ นายนที สุดประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง นายสมพงษ์ ปู่มาก ประธานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลทรงคนอง พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วม โครงการประชาชนจิตอาสาในชุมชน หมู่บ้านทรงคนอง หมู่ที่ 2 ร่วมกันทำความสะอาดสองข้างทาง ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดถนน และ ล้างถนน เพื่อความสะอาดและทัศนียภาพที่ดีของชุมชน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!