เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่งสำหรับ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลฯ

28 สิงหาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง