เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันดินพังทลายพร้อมงานก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำพร้อทบ่อพักซอยสะพาน 2 หมู่ที่ 6

4 กันยายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง