ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

29 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง