ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 159
หัวข้อ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 1.ทราย ขนาดรถ 6 ล้อ จำนวน 15 เที่ยว, 2.หินคลุก ขนาดรถ 6 ล้อ จำนวน 3 เที่ยว เพื่อใช้ในการทำแนวป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนนสาธารณะ วัด โรงเรียน ภายในตำบล ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถกระบะ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กฉ 8225 นครปฐม จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88 9648 นครปฐม จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86 5225 นครปฐม จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่มเพื่อประชาชน จำนวน 2 หมู่ ดังนี้ 1. ระบบผลิตน้ำดื่มเพื่อประชาชนหมู่ที่ 2, 2.ระบบผลิตน้ำดื่มเพื่อประชาชนหมู่ที่ 6 รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า ใบพัดสแตนเลส และอุปกรณ์ประกอบร่วมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ ดังนี้ แผ่นกรองแสง หน้าจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 แผ่น รายละเอียดตามร่างขอบเขตงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ ดังนี้ แผ่นกรองแสง หน้าจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 แผ่น รายละเอียดตามร่างขอบเขตงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 15 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ ดังนี้ แผ่นกรองแสง หน้าจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 แผ่น รายละเอียดตามร่างขอบเขตงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง