ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 159
หัวข้อ
ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท ชนิดบรรจุซองชา ขนาด 20 กรัมต่อซอง 1 ถัง บรรจุ 1,250 ซอง) จำนวน 10 ถัง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อชาร์ปรุ่น AR 6131NV หมายเลขครุภัณฑ์ 417 61 0004 กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรหินคลุกหมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรหินคลุกหมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาบริการเช่ารถแบคโฮร์และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. รถแบคโฮร์ PC 60 (1 คัน) จำนวน 2 วัน, 2.รถแบคโฮร์ PC 120 (1 คัน) จำนวน 2 วัน, 3. รถบรรทุก 6 ล้อ (2 คัน) จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 89 5258 นครปฐม จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรหินคลุกหมู่ที่3
ซื้อกระจกโค้งจราจร ชนิดสแตนเลส แบบกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว จำนวน 11 ชุด รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงานและใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง