ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 159
หัวข้อ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามร่างขอบเขต TOR และใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ ดังนี้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป BP 30M31 (BP AT300) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88 9648 นครปฐม จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เปลี่ยนหม้อลมเบรกพร้อมถังลม จำนวน 1 ชุด, 2. น้ำมันเบรก จำนวน 2 ลิตร, ค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขต TOR และใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 89 5258 นครปฐม (รถกระเช้า) กองช่าง จำนวน 1 รายการ ดังนี้ ยางรถ 205/85 R 16 (สำหรับ ล้อหน้า 2 เส้น, ล้อหลัง 4 เส้น) จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 89 5258 นครปฐม (รถกระเช้า) กองช่าง จำนวน 1 รายการ ดังนี้ ยางรถ 205/85 R 16 (สำหรับ ล้อหน้า 2 เส้น, ล้อหลัง 4 เส้น) จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อถังขยะหรือภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทั่วไป (ไม่มีฝาปิด) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 ใบ รายละเอียดตามร่างขอบเขต TOR และใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุประปา ของกองช่าง จำนวน 24 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขต TOR และใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 89 5258 นครปฐม (รถกระเช้า) กองช่าง จำนวน 1 รายการ ดังนี้ ยางรถ 205/85 R 16 (สำหรับ ล้อหน้า 2 เส้น, ล้อหลัง 4 เส้น) จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.แฟลชไดร์ฟ ความจุ 16 GB USB 3.0 จำนวน 4 อัน, 2. หมึก HP Laserjet Pro M12 สีดำ จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง