ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 159
หัวข้อ
ซื้อกระสอบบรรจุทราย ขนาด 16 x 25 นิ้ว เพื่อใช้สำหรับใส่ทรายทำแนวป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนนสาธารณะ วัด โรงเรียน ภายในตำบล จำนวน 60,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระสอบบรรจุทราย เพื่อใช้สำหรับใส่ทรายทำแนวป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนนสาธารณะ วัด โรงเรียน ภายในตำบล จำนวน 30,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับให้งานกองช่าง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลภายในตำบลทรงคนองหมู่ที่1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับให้งานกองช่าง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลภายในตำบลทรงคนองหมู่ที่1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลภายในตำบลทรงคนองหมู่ที่1-6
จ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลภายในตำบลทรงคนองหมู่ที่1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลภายในตำบลทรงคนองหมู่ที่1-6